Een ogenblik geduld a.u.b.

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Stuurgroep Benchmarking Rioleringszorg van Stichting RIONED heeft een protocol Uitvoering van de Benchmark Rioleringszorg 2010 vastgesteld om daarbij het eigendom en de vertrouwelijkheid van gegevens te verduidelijken en waar nodig te beschermen.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Stichting RIONED niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting RIONED sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Copyright 2013 Stichting RIONED

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Stichting RIONED of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de hierna opgenomen uitzondering voor de leden van Stichting RIONED, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van Stichting RIONED.

Het is begunstigers van Stichting RIONED toegestaan teksten voor intern gebruik te verveelvoudigen, mits daarbij de bronvermelding intact wordt gelaten.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites en de inhoud ervan worden niet door Stichting RIONED onderhouden of automatisch onderschreven of goedgekeurd. Stichting RIONED aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites of andere bronnen waarnaar verwezen wordt.


Adresgegevens
Projectteam Benchmark Rioleringszorg
Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Telefoonnummer +31(0)318 63 11 11
Fax. +31(0)318 633 337
E-mail: benchmark@rioned.org
Andere websites van Stichting RIONED:
www.riool.net (vakinformatie)
www.riool.info (publieksinformatie)