Een ogenblik geduld a.u.b.

Over de benchmark

 

Voor gemeenten door gemeenten

Benchmark Rioleringszorg

De Benchmarking Rioleringszorg opereert sinds 2010 landsdekkend in de prestatiemeting Riolering in Beeld. Naar behoefte kunnen gemeenten aansluitend deelnemen aan een of meerdere onderdelen van het verdiepende leertraject. 

Benchmarking is een verbeterinstrument wat organisaties gebruiken om hun verbeterdoelstellingen in kaart te brengen (waar doe ik het goed, waar zitten mijn verbeterpunten), om dit planmatig te verbeteren en om de voortgang van te monitoren. Dit is een steeds terugkerend proces, vaak in beeld gebracht met de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming: 

Plan, Do, Check, Act

Belangrijk uitgangspunt bij benchmarken is dat deelnemers bereid zijn zo veel mogelijk gegevens aanleveren conform dezelfde opvattingen en definities. Alleen op deze manier kan het een meerwaarde bieden in de totstandkoming van de Plan, DO, Check, Act cyclus van de deelnemers.
 

Voor gemeenten

De uitkomsten van de benchmark rioleringszorg (2010 en 2013) zullen mede via het platform ontsloten worden. De database is toegankelijk middels een zelfanalysetool, waarmee deelnemers zelf selecties en analyses kunnen maken en dwarsverbanden tussen gegevens kunnen onderzoeken.

Vanaf het invullen van de vragenlijst begint het leerproces. Vragen als ‘Ben ik het eens met die definitie?, ‘Hebben we die gegevens?’, ‘Hoe kan ik de afdeling Financiën het beste erbij betrekken?’, ‘Kloppen die getallen wel?’ en ‘Is het zinvol om die gegevens voortaan (anders of beter) bij te houden?’ kunnen (al) aanleiding zijn om de huidige manier van werken tegen het licht te houden.

De indicatoren en rapportages van de benchmark bieden vervolgens in vergelijkend perspectief een beeld van de toestand, prestaties en kosten van de riolering en rioleringszorg. Dat zal ongetwijfeld leiden tot vragen, bij beheerders, management, bestuur en belangstellende derden. Daar waar de verschillen niet of niet eenvoudig te verklaren zijn, liggen de leerpunten voor het oprapen.

De benchmark 2010 is op deze manier benut in de vorming en opbouw van samenwerkingsregio's, waar veelal eerst een regionaal feitenonderzoek heeft plaatsgevonden naar besparingsmogelijkheden en kansen voor verbetering van kwaliteit en kwetsbaarheid. De benchmark 2013 zal daarbij als ijkpunt en monitor kunnen fungeren, en impulzen geven voor verdieping.