Een ogenblik geduld a.u.b.

Partner en Organisatie

De Benchmark Rioleringszorg wordt uitgevoerd door Stichting RIONED op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ABF Research BV faciliteert het webplatform en de gegevensverzameling en -ontsluiting.

Stichting RIONED - www.riool.net
Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. De rioleringszorg omvat de publieke activiteiten voor de inzameling en transport van vuil water en hemelwater en mede het in en onder de openbare ruimte aanwezige water. Stichting RIONED richt zich primair op de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
Stichting RIONED is een koepelorganisatie waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Door haar werkwijze – voor en door de participanten – hebben de activiteiten van RIONED een groot draagvlak. Zij is zowel het kenniscentrum als de behartiger van het rioleringsbelang. 
 
VNG - www.vng.nl
Prestatievergelijking biedt gemeenten de kans om eigen presteren systematisch te vergelijken en op basis daarvan te werken aan kwaliteitsverbetering Ook kan zo’n vergelijking bijdragen aan de horizontale verantwoording binnen de gemeente. En daarbij kan het instrument de gemeentelijke prestaties zichtbaar maken voor burgers.
 
Benchmarking is een speerpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Via het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) wil de VNG de verschillende toepassingsmogelijkheden van benchmarking nadrukkelijk onder de aandacht van haar leden brengen en het gebruik van benchmarks met al deze toepassingsmogelijkheden stimuleren. KING beheert ook www.waarstaatjegemeente.nl, het platform voor gemeentelijke prestatiegegevens.
 
ABF Research - www.abf.nl
ABF Research faciliteert besluitvorming: met informatie, presentatie, modellen, onderzoek en advies helpt ABF organisaties goed doordachte keuzes te maken. ABF verzamelt en bewerkt informatie, maakt het mogelijk dat uw gegevens inzichtelijk gepresenteerd worden, verkent modelmatig de toekomst, verricht onderzoek, brengt advies uit en schrijft indien gewenst uw beleidsnota of zet uw strategie op papier.