Een ogenblik geduld a.u.b.

Werkwijze

De maatschappij vraagt dat overheden en maatschappelijke organisaties publiekelijk verantwoording afleggen voor hun beleid en functioneren. In het Bestuursakkoord Waterketen werd in 2007 afgesproken dat drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten hun doeltreffendheid en doelmatigheid middels benchmarking in beeld brengen en waar mogelijk verbeteren. Het Bestuursakkoord Water (2011) bevestigt het belang van de benchmarks en regelt dat de waterbenchmarkt iedere drie jaar plaatsvinden.

De Benchmark Rioleringszorg 2013 doet dit in twee stappen: een landelijke prestatiemeting Riolering in Beeld, gevolgd door een leer- en verbetertraject.
 
Prestatiemeting
Tussen 5 maart en 26 april 2013 vullen de gemeenten de basisvragenlijst van de benchmark rioleringszorg op dit platform in. Een deel van de gegevens, zoals demografische kenmerken, haalt het projectteam uit algemeen toegankelijke bronnen. Na controle en analyse door het projectteam produceert Stichting RIONED een landelijke koepelrapport, per gemeentelijke deelnemer een standaardrapport en per samenwerkingsregio een regiorapport.
 
(Zelf)Analyse
Iedere deelnemende gemeente krijgt bij de start van de gegevensverzameling eigen inloggegevens voor het webplatform. Daarmee krijgt men toegang tot de door de deelnemers verzamelde gegevens en good practices. De kennis die hiermee in huis wordt gehaald is voor veel belanghebbenden in de gemeente relevant, variërend van beleidsmedewerkers tot raadsleden. In het webplatform zit een applicatie waarmee de database op eenvoudige wijze ontsloten kan worden, zodat iedere deelnemer zelf selecties, analyses en ‘ranglijstjes’ kan maken. Bovendien kan iedere deelnemer good practices en ervaringen op het webplatform uitwisselen.
 
Leer- en Verbetertraject
Om het leren en verbeteren van de rioleringszorg verder te stimuleren zal Stichting RIONED via enkele themaonderzoeken de gemeenten verdieping bieden. Gemeenten kunnen ook zelf initiatief nemen om gezamenlijk en gericht (technisch-)inhoudelijke vragen en problemen aan te pakken. Daarbij kan RIONED faciliteren en bekijken hoe het beste kan worden aangesloten bij bestaande (samenwerkings)verbanden.
 
Leerkringen
Gemeenten kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een of meerdere leerkringen, die worden gevormd op basis van thema, omvang en/of regio. Gedurende het leer- en verbetertraject buigen de leden van een leerkring zich gezamenlijk over een zelfgekozen thema of probleem. Dat kan middels enkele bijeenkomsten, maar ook andere werkvormen zijn mogelijk. Desgewenst onder begeleiding onderzoekt men 'het verhaal achter de cijfers' en deelt men kennis en ervaringen ter verbetering van het eigen functioneren.